VOL. I (1991) / FASC. 1 - 2

CONTENTS

INHALT / TABLE DES MATIÈRES / INDICE / TARTALOM

 

Dezső Csejtei—Gábor Ferge

OPENING ANNOUNCEMENT
AN IMPERATIVE OF PHILOSOPHICAL REVIVAL / 3-9

Dezső Csejtei—Gábor Ferge

ERÖFFNUNGSREDE
IMPERATIV EINER PHILOSOPHISCHEN WIEDERGEBURT / 11-18

Csejtei Dezső—Ferge Gábor

BEKÖSZÖNTŐ
A FILOZÓFIAI ÚJJÁSZÜLETÉS IMPERATÍVUSA / 19-25

 

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Árpád Szabó

EUKLID UND DIE PHILOSOPHIE DER ELEATEN / 29-50

Árpád Szabó

EUKLIDÉS ÉS AZ ELEAI FILOZÓFIA / 51-75

[EUCLID AND THE ELEATIC PHILOSOPHY]

[IN HUNGARIAN]

Tamás Nyíri

THE FATE OF BEING
FROM THOMAS AQUINAS TO HEIDEGGER / 77-80

Dezső Csejtei

THE INFLUENCE OF JOSÉ ORTEGA Y GASSET'S THOUGHT
ON HUNGARIAN SPIRITUAL LIFE (1928-1945) / 81-89

Miklós Vető

FINITUDE ET ÉLARGISSEMENT DE LA RAISON.
LA PREMIÈERE PHILOSOPHIE DE FICHTE / 91-109

Ferge Gábor

PROPEDEUTIKA
AZ ARISTOTELÉSI PROPEDEUTIKA
ÉS ONTOLÓGIAI ÁTFEDÉSE / 111-147

[ PROPEDEUTICS THE OVERLAPPING OF PROPEDEUTICS
AND ONTOLOGY BY ARISTOTLES]
[IN HUNGARIAN]

 

ΣΧΟΛΗ

Szabó Árpád

'SOPHIA' ÉS 'PHILOSOPHIA' / 157-178

[`SOPHIA' AND `PHILOSOPHIA']
[IN HUNGARIAN]

Ferge Gábor

AZ IDEGEN
(ARISTOTELÉS-BIOGRÁFIA) / 179-205

[THE ALIEN (ARISTOTLES-BIOGRAPHY)]
[IN HUNGARIAN]

Gausz András

NIETZSCHE ÉS KANT / 207-228

[NIETZSCHE AND KANT]
[IN HUNGARIAN]

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ


Oswald Spengler

A NYUGAT ALKONYA / I. FEJEZET
A SZÁMOK ÉRTELMÉRŐL / 231-268

[DECLINE OF THE WEST / CHAPTER 1, ON THE NATURE OF THE NUMBERS]
[IN HUNGARIAN. Ford. [Transl. by] JUHÁSZ, Anikó és [and] CSEJTEI, Dezső]

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ / REVIEWS


Zoltán Gyenge

SYSTEM UND/ODER AUTONOMIE
REZENSION: TENGELYI, LÁSZLÓ: KANT.
BUDAPEST 1988 / 271-274

Gyenge Zoltán

RENDSZER ÉS/VAGY AUTONÓMIA
RECENZIÓ: TENGELYI, LÁSZLÓ: KANT. BUDAPEST 1988 / 275-278

[IN HUNGARIAN]

Zsuzsa Aradi—Tibor Ujlaki

HEIDEGGER IN UNGARN
(BIBLIOGRAPHIE 1926-1990) / 279-288

Aradi Zsuzsa—Ujlaki, Tibor

BIBLIOGRÁFIA 1926-TÓL 1990-IG
A MAGYAR VONATKOZÁSÚ HEIDEGGER-IRODALOMRÓL / 279-289

[BIBLIOGRAPHY ON THE HUNGARIAN-RELATED
HEIDEGGER BIBLIOGRAPHY BETWEEN 1926 AND 1990]
[IN HUNGARIAN]

Zoltán GYENGE

THEMATIC REVIEW OF PHILOSOPHICAL BOOKS AND PERIODICALS
(PLATO, ARISTOTLES, KANT, NIETZSCHE, HEIDEGGER) / 299-304

 

ΣΥΝΟΨΙΣ

Zoltán Endreffy

ABOUT THIS ISSUE / 307-308

Zoltán Endreffy

ÜBER DIESES HEFT / 309-310

Endreffy Zoltán

E SZÁMUNKRÓL / 311-312

[IN HUNGARIAN]