VOL. II (1992) / FASC. 1 - 4

CONTENTS

INHALT / TABLE DES MATIÈRES / INDICE / TARTALOM

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Árpád Szabó:

PARMENIDES / 3-36

[IN GERMAN]

Szabó Árpád:

AZ ELEAI PARMENIDÉS / 37-67

[IN HUNGARIAN]

István M. Fehér:

THE EARLY HEIDEGGER PHENOMENOLOGY,
HERMENEUTICS, LEBENSPHILOSOPHIE ON HIS WAY
TO BEING AND TIME: THE CONFRONTATION
WITH HUSSERL, DILTHEY, AND JASPERS / 69-96

Gábor Ferge:

EMENDATIONS TO THE REINTERPRETATION
OF ARISTOTLE'S IDEA OF ΤΟ ΤΙ ΗΝ ΕΙΝΑΙ / 97-155

Helmuth Vetter:

HEIDEGGERS DENKEN IM LICHTE MYSTISCHER ÜBERLIEFERUNG
(HERMENEUTISCHE BEOBACHTUNGEN) / 157-169

Helmuth Vetter:

HEIDEGGER GONDOLKOZÁSA A MISZTIKUS HAGYOMÁNY FÉNYÉBEN
(HERMENEUTIKAI MEGFIGYELÉSEK) /171-183

[IN HUNGARIAN. Transl. by HARGITAI, Antónia]

Gausz András:

BÉKEÜNNEP
HÖLDERLIN ÉS A KLASSZIKUS NÉMET FILOZÓFIA / 185-220

[IN HUNGARIAN]

Jeffrey K. Soleau:

RESTORING WONDER THROUGH THE THINKING OF THINGS:
HEIDEGGER'S RESPONSE TO HERACLITUS / 221-231

Tom Rockmore:

HEIDEGGER'S POLITICS AND FRENCH PHILOSOPHY / 233-253

Erling Skorpen:

KANT'S INDIRECT DUTY TO SECURE HAPPINESS / 255-276

ΣΧΟΛΗ

Szabó Árpád:

PLATÓN ÉLETE [Plato's life] / 279-306

[IN HUNGARIAN]

András Gausz:

NIETZSCHE AND KANT / 307-329

Anikó Juhász:

SEIN UND LYRIK
RILKE - HEIDEGGER - ÁGNES NEMES NAGY / 331-367

Juhász Anikó:

LÉT ÉS LÍRA
RILKE - HEIDEGGER - NEMES NAGY ÁGNES / 369-393

[IN HUNGARIAN]

Zoltán Gyenge:

EXISTENZ UND EWIGKEIT ÜBER DIE ZEITAUFFASSUNG
VON SCHELLING UND KIRKEGAARD / 395-416

Gyenge Zoltán:

A MEGÉRTETT IDÕ / 417-433

[IN HUNGARIAN]

ΜΕΤΦΡΑΣΙΣ

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling:

ERLANGENI ELŐADÁSOK [1821-25] / 437-459

[IN HUNGARIAN. Transl. by András Gausz]

ΚΡΙΤΙΚΗ

Victor Határ:

THE RIGHT TO SANITY / 463-471

Árpád Szabó:

ΔΥΝΑΜΙΣ EIN MISSVERSTANDENER FACHAUSDRUCK
BEI ARISTOTELES / 473-494

Fehér M. István:

NEMZET, FILOZÓFIA, TUDOMÁNY
A HAZAI FILOZÓFIAI MUNKÁLKODÁS ÁGAI ÉS JELENTŐSÉGE / 495-540

[NATION, PHILOSOPHY, SCIENCE THE BRANCHES
AND SIGNIFICANCE OF DOMESTIC PHILOSOPHICAL WORK]
[IN HUNGARIAN]

Christoph Jamme:

"IST DENN JUDÄA DER TUISKONEN VATERLAND?"
DIE MYTHOS-AUFFASSUNG DES JUNGEN HEGEL (1787-1807) / 541-562

Kalmár Zoltán:

MAGÁNYOS FILOZÓFUSOK
RECENZIÓ: A KORAI GÖRÖG GONDOLKODÓK
EGY KÉSŐI INTERPRETÁTOR TOLLÁBÓL
FRIEDRICH NIETZSCHE: IFJÚKORI GÖRÖG TÁRGYÚ ÍRÁSOK.
BUDAPEST, EURÓPA KÖNYVKIADÓ 1988 / 563-568

[LONELY PHILOSOPHERS REVIEW: THE EARLY GREEK THINKERS FROM A LATE INTERPRETATOR
FRIEDRICH NIETZSCHE: EARLY WORKS ON GREEK SUBJECTS.
BUDAPEST, EURÓPA KÖNYVKIADÓ 1988
[IN HUNGARIAN]

Szabolcs Ferenczi:

ERGÄNZUNG ZUR HEIDEGGER-BIBLIOGRAPHIE (1926-1990) / 569-577

Ferenczi Szabolcs:

KIEGÉSZÍTÉS A HEIDEGGER-BIBLIOGRÁFIÁHOZ
(1926-TÓL 1990-IG) / 579-587

[IN HUNGARIAN]

Endre Flaisz:

SAINT THOMAS D'AQUIN EN HONGROIS
(BIBLIOGRAPHIE 1926-1990) / 589-609

Flaisz Endre:

A MAGYAR VONATKOZÁSÚ SZENT TAMÁS-IRODALOM
(BIBLIOGRÁFIA 1926-TÓL 1990-IG) / 611-631

[IN HUNGARIAN]

Zoltán Gyenge - János T. Vidó:

THEMATIC REVIEW OF PHILOSOPHICAL BOOKS AND PERIODICALS
(AUGUSTINUS, THOMAS AQUINAS, HEGEL, SCHELLING, HUSSERL)
/ 633-640

ΣΥΝΟΨΙΣ

Gábor Ferge:

ABOUT THIS ISSUE / 643-647

Gábor Ferge:

ÜBER DIESES HEFT / 649-653

Ferge Gábor:

E SZÁMUNKRÓL / 655-659

[IN HUNGARIAN]