VOL. III - IV (1993-94) / FASC. 1 - 4

CONTENTS

INHALT  /  TABLE DES MATIÈRES  /  INDICE  /  TARTALOM

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Árpád Szabó:

ZENO OF ELEA / 1-28

Szabó Árpád:

AZ ELEAI ZÉNÓN / 29-56

[ZENO OF ELEA]
[IN HUNGARIAN]

Ulrich Hoyer:

KLASSISCHE NATURPHILOSOPHIE
UND MODERNE PHYSIK / 57-83

István M. Fehér:

HEIDEGGER UND KANT —
HEIDEGGER UND DIE DEMOKRATIE / 85-104

István M. Fehér:

EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE
ALS PHILOSOPHISCHES PROBLEM HERMENEUTISCHE INTERPRETATION
EINES ABSATZES AUS DER »VORREDE« VON HEGELS PHÄNOMENOLOGIE
DES GEISTES / 105-117

Gábor Ferge:

HABENT SUA FATA LIBELLI
CONGRATULATIONS TO MR. TIBOR SZÁNTÓ / 119-155

Rolf Kühn:

ZEITEKSTASE UND URSPRÜNGLICHE ZEIT
ZUM PROBLEM DER "LEBENDIGEN GEGENWART" / 157-173

Walter B. Gulick:

ART, IDENTITY, AND REDEMPTION
IN NIETZSCHE'S PHILOSOPHICAL DEVELOPMENT / 175-189

Miklós Vető:

MYTHOLOGIE ET PHILOSOPHIE NEGATIVE SELON SCHELLING / 191-197

Gausz András:

A NÉMET IDEALIZMUS SZÜLETÉSE MÁSODIK RÉSZ:
ÚT AZ IDEALIZMUS FELÉ / 199-282

[THE BIRTH OF GERMAN IDEALISM. SECOND PART: A WAY TOWARD THE IDEALISM]
[IN HUNGARIAN]

Mezei Balázs:

A HÁROM MOZGÁS ÉS A JÓ IDEÁJA
JAN PATOÇKA FILOZÓFIÁJÁRÓL / 283-292

[THE THREE MOVEMENTS AND THE IDEA OF THE "GOOD" ON JAN PATOÇKA'S PHILOSOPHY]
[IN HUNGARIAN with English Summary]

ΣΧΟΛΗ

Keresztury Dezső:

VERSEK / 293-297

[IN HUNGARIAN]

Soble Alan:

UNION AND CONCERN / 299-323

Fehér M. István:

KARL RAHNER SZELLEMI GYÖKEREIHEZ
HEIDEGGER ÉS A XX. SZÁZADI TEOLÓGIA / 325-345

[TO THE SPIRITUAL ROOTS OF KARL RAHNER HEIDEGGER AND 20TH-CENTURY THEOLOGY]
[IN HUNGARIAN]

Niels Öffenberger:

A SZIGORÚAN PARTIKULÁRIS ÁLLÍTÁSOK
TAGADÁSÁNAK ELMÉLETE A NÉGYÉRTÉKŰSÉG ALAPJÁN / 347-350

[THE THEORY OF THE NEGATION OF THE STRICT PARTICULAR STATEMENTS
BASED ON FOURFOLD TRUTH VALUES]
[IN HUNGARIAN]

Niels Öffenberger - Mezõsi Gyula - Németh Szilárd:

AZ OPPOZÍCIÓ ELMÉLETE
A SZIGORÚAN PARTIKULÁRIS KIJELENTÉSEK TEKINTETBE VÉTELÉVEL
A NÉGYÉRTÉKŰSÉGNEK MEGFELELŐEN / 351-364

[THE THEORY OF THE OPPOSITION
WITH REGARD TO THE STRICT PARTICULAR STATEMENTS
ACCORDING TO FOURFOLD TRUTH VALUES]
[IN HUNGARIAN]

Mezei Balázs:

TÉPELŐDÉSEK A FILOZÓFIA TERMÉSZETÉRŐL / 365-376

[COGITATION ON THE NATURE OF PHILOSOPHY]
[IN HUNGARIAN]

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

Platón:

PHAIDON / 377-605

[PHAEDO]
(GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL. BEVEZETTE ÉS FORDÍTOTTA SZABÓ ÁRPÁD)
[IN HUNGARIAN. TRANSL. AND INTRODUCTION BY ÁRPÁD SZABÓ]

István M. Fehér:

ÜBERSETZBARKEIT PHILOSOPHISCHER TEXTE UND PHILOSOPHISCHE PROBLEME
IHRER ÜBERSETZUNG: DER FALL HEIDEGGER / 607-623

Tom Rockmore:

HEIDEGGER, ÜBERSETZEN UND PHILOSOPHIEGESCHICHTE / 625-630

ΚΡΙΤΙΚΗ

László Vekerdi:

ÁRPÁD SZABÓ / GÁBOR FERGE:
INTRODUCTION INTO PHILOSOPHY / 631-632

[REVIEW]

Vekerdi László:

SZABÓ ÁRPÁD / FERGE GÁBOR: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA / 633-634

[REVIEW, IN HUNGARIAN]

István M. Fehér:

FRAGMENTS IN MEMORY OF TAMÁS NYÍRI / 635-640

Fehér M. István:

EMLÉKFORGÁCSOK NYÍRI TAMÁSRÓL
[FRAGMENTS IN MEMORY OF TAMÁS NYÍRI] / 641-646

[IN HUNGARIAN]

Balázs Mezei:

THE BRENTANO-SCHOOL AND HUNGARIAN PHILOSOPHY
AN ANALYTIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
IN BUDAPEST ON BRENTANO (APRIL 1-3 1993) / 647-657

A BRENTANO-ISKOLA ÉS A MAGYAR GONDOLKODÁS
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI BRENTANO-KONFERENCIA
ELEMZŐ ISMERTETÉSE
(1993. ÁPRILIS 1-3.)

[IN HUNGARIAN]

Szabolcs Ferenczi:

REVIEW OF THE HISTORY
OF MODERN HUNGARIAN RESEARCH ON ARISTOTLE
BASED ON THE LITERATURE PUBLISHED
BETWEEN 1925 AND 1992 / 669-703

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR VONATKOZÁSÚ
MODERN ARISTOTELÉS-KUTATÁSTÖRTÉNETRŐL
AZ 1925-TŐL 1992-IG MEGJELENT SZAKIRODALOM ALAPJÁN / 705-739

[REVIEW OF THE HISTORY OF MODERN HUNGARIAN RESEARCH ON ARISTOTLE
BASED ON THE LITERATURE PUBLISHED BETWEEN 1925 AND 1992]
[IN HUNGARIAN]

Noémi Saly:

CAMUS EN HONGROIS ET SUR LA HONGRIE
(BIBLIOGRAPHIE 1948-1992) / 741-755

BIBLIOGRÁFIA A MAGYAR VONATKOZÁSÚ
CAMUS-IRODALOMRÓL 1948-TÓL 1992-IG / 757-770

[BIBLIOGRAPHY ON CAMUS
IN HUNGARIAN PHILOSOPHICAL LITERATURE]
[IN HUNGARIAN]

Sándor Laczkó:

NIETZSCHE IN UNGARN
(BIBLIOGRAPHIE 1872-1992) / 771-804

A MAGYAR VONATKOZÁSÚ NIEZSCHE-IRODALOM
(BIBLIOGRÁFIA 1872-TŐL 1992-IG) / 805-837

[BIBLIOGRAPHY ON NIEZSCHE IN HUNGARIAN PHILOSOPHICAL LITERATURE]
[IN HUNGARIAN]

ΣΥΝΟΨΙΣ

Gábor Ferge

ABOUT THIS DOUBLE VOLUME / 839-845

ÜBER DEN DOPPELTEN JAHRGANG / 847-852

E KETTŐS ÉVFOLYAMUNKRÓL / 853-858

[IN HUNGARIAN]