VOL. V (1995) / FASC 1 - 4

CONTENT

INHALT / TABLE DES MATIÈRES / INDICE / TARTALOM

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Hans Lenk

GEWISSEN UND KONKRETE HUMANITÄT / 1-13

Árpád Szabó:

INTRODUCTION TO PLATO'S PHAEDO
THE SOUL AND THE IDEAS / 15-46

Árpád Szabó:

CICERO AND THE "SOMNIUM SCIPIONIS" / 47-57

Tilman Krischer:

HUMANISMUS UND TECHNISCHER
FORTSCHRITT IN EUROPA / 59-69

Ulrich Hoyer:

DIE ANTIKEN ATOMISTEN / 71-88

Ulrich Hoyer:

THEORIE DER SUPRALEITUNG
UND DER SUPRAFLÜSSIGKEIT / 89-93

Silvestro Marcucci:

WHEWELL, FARADAY E IL PROBLEMA DELL'ELETTROLISI.
UN INCONTRO TRA LE DUE "CULTURE" / 95-101

Gábor Ferge:

THE STYLE OF ARISTOTLE'S METAPHYSICA
IN THE LIGHT OF THE EXPERIENCE
GAINED BY ITS NEW HUNGARIAN TRANSLATION / 103-126

Fischer Antal:

ÖT PÁRBESZÉD AZ ERKÖLCSTANRÓL [1944/45] / 127-152

[FIVE DIALOGS ABOUT ETHICS]
[IN HUNGARIAN]

ΣΧΟΛΗ

Niels Öffenberger—Gero Brinkbäumer:

UMKEHRUNGSTHEORIE.
UMKEHRUNGSTHEORIE DER ASSERTORISCHEN URTEILSARTEN
BEI BERÜCKSICHTIGUNG DER ARISTOTELISCHEN DIFFERENZIERUNG
VON SCHLICHT WAHREM UND SCHLICHT FALSCHEM / 153-156

Rózsa Bertók - Niels Öffenberger:

BEMERKUNGEN
ÜBER DEN SOGENANNTEN PRAKTISCHEN SYLLOGISMUS / 157-160

Bertók Rózsa - Niels Öffenberger:

MEGJEGYZÉSEK
AZ ÚN. PRAKTIKUS SZILLOGIZMUSRÓL / 161-163

[HUNGARIAN TRANSLATION]

Veres Ildikó:

TAVASZY SÁNDOR
EGY MAGYAR ÉRTELMISÉGI MENTALITÁS LEHETŐSÉGEI
A HUSZADIK SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERDÉLYÉBEN / 165-202

[SÁNDOR TAVASZY POSSIBILITIES OF A HUNGARIAN INTELLECTUAL'S MENTALITY
IN TRANSYLVANIA OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY]
[IN HUNGARIAN]

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

PARMENIDÉS: TÖREDÉKEK / 203-215

[FRAGMENTS]
GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL [IN GREEK AND HUNGARIAN]
FORDÍTOTTA [TRANSLATED BY] SZABÓ, Árpád)

ΚΡΙΤΙΚΗ

Gausz András:

SZÁZ ÉV RÁHAGYATKOZÁS,
AVAGY J. V. ÉS R. R. ESETE A ,,GELASSENHEIT''-TEL / 217-222

[HUNDRED YEARS OF "YIELDING"
OR THE CASES OF J. V. AND R. R. WITH THE "GELASSENHEIT"]
[IN HUNGARIAN]

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Tüskés Tibor:

MAGYAR FILOZÓFIA / 223-224

[HUNGARIAN PHILOSOPHY]
MAGYARSÁG, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA.
OLVASÓKÖNYV A FILOZÓFIA ÉS AZ IRODALOM TANULÁSÁHOZ.
[HUNGARIAN CULTURE, LITERATURE AND PHILOSPOHY.
A READING BOOK FOR THE STUDIES IN LITERATURE AND PHILOSOPHY.]
BUDAPEST: SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA 1994, PP.246
[IN HUNGARIAN]

Vekerdi László:

SZABÓ ÁRPÁD, MAGYARSÁG / 225-228

[ÁRPÁD SZABÓ, HUNGARIANS]
MAGYARSÁG, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA.
OLVASÓKÖNYV A FILOZÓFIA ÉS AZ IRODALOM TANULÁSÁHOZ.
[HUNGARIAN CULTURE, LITERATURE AND PHILOSPOHY.
A READING BOOK FOR THE STUDIES IN LITERATURE AND PHILOSOPHY.]
BUDAPEST: SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA 1994, PP.246
[IN HUNGARIAN]

Kecskés András:

GONDOLKODÓ KÖLTŐ "AZ ELREJTETLENSÉG TISZTÁSÁN" / 229-237

[A COGITATIVE POET "IN THE CLEARING OF UNCONCEALMENT"]
KÖLTEMÉNYEK. A GONDOLKODÁS TAPASZTALATÁBÓL.
(DICHTUNGEN. AUS DER ERFAHRUNG DES DENKENS, 1910-1976.)
(POEMS. FROM THE EXPERIENCE OF THINKING, 1910-1976.)
IN GERMAN AND HUNGARIAN.
TRANSLATED BY DEZSŐ KERESZTURY.
SELECTED, EDITED AND POSTSCRIPT WRITTEN BY GÁBOR FERGE.
SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA, BUDAPEST, 1995, 244 + 209 PP.
[IN HUNGARIAN]

Boda László:

KÖLTŐ-E HEIDEGGER? / 239-244

[HEIDEGGER: IS HE A POET?]
kÖLTEMÉNYEK. A GONDOLKODÁS TAPASZTALATÁBÓL.
(DICHTUNGEN. AUS DER ERFAHRUNG DES DENKENS, 1910-1976.)
(POEMS. FROM THE EXPERIENCE OF THINKING, 1910-1976.)
IN GERMAN AND HUNGARIAN.
TRANSLATED BY DEZSŐ KERESZTURY.
SELECTED, EDITED AND POSTSCRIPT WRITTEN BY GÁBOR FERGE.
SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA, BUDAPEST, 1995, 244 + 209 PP.
[IN HUNGARIAN]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Noémi Saly:

SARTRE EN HONGROIS ET SUR LA HONGRIE / 245-266

A MAGYAR VONATKOZÁSÚ SARTRE-IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA (1939-1966)
[IN FRENCH AND HUNGARIAN]

 

 

 

SUPPLEMENT (VOL. I)

Niels Öffenberger:

ON THE PREHISTORY OF MANY-VALUED LOGIC IN ANTIQUITY / 1-66