[ B ]

 

Gausz András

BÉKEÜNNEP HÖLDERLIN ÉS A KLASSZIKUS NÉMET FILOZÓFIA

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 185-220)

 

Dezső Csejtei - Gábor Ferge

BEKÖSZÖNTŐ A filozófiai újjászületés imperatívusa

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 19 - 25)

 

Aradi Zsuzsa - Ujlaki, Tibor

BIBLIOGRÁFIA 1926-TÓL 1990-IG
A MAGYAR VONATKOZÁSÚ HEIDEGGER-IRODALOMRÓL

[BIBLIOGRAPHY ON THE HUNGARIAN-RELATED HEIDEGGER BIBLIOGRAPHY
BETWEEN 1926 AND 1990]
[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 289-299)

 

Noémi Saly

BIBLIOGRÁFIA A MAGYAR VONATKOZÁSÚ CAMUS-IRODALOMRÓL
1948-TÓL 1992-IG

[BIBLIOGRAPHY ON CAMUS IN HUNGARIAN PHILOSOPHICAL LITERATURE]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 757-770)

 

 

[ E ]

 

Ferge Gábor

E KETTŐS ÉVFOLYAMUNKRÓL

[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 853-858)

 

Endreffy Zoltán

E SZÁMUNKRÓL

[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 311-312)

 

Ferge Gábor

E SZÁMUNKRÓL

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 655-659)

 

Szabó Árpád

AZ ELEAI PARMENIDÉS

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 37-67)

 

Szabó Árpád

AZ ELEAI ZÉNÓN

[ZENO OF ELEA]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 29-56)

 

Fehér M. István

EMLÉKFORGÁCSOK NYÍRI TAMÁSRÓL

[FRAGMENTS IN MEMORY OF TAMÁS NYÍRI]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 641-646)

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

ERLANGENI ELŐADÁSOK

[1821-25]
[IN HUNGARIAN. Transl. by András Gausz]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 437-459)

 

Árpád Szabó

EUKLIDÉS ÉS AZ ELEAI FILOZÓFIAi

[EUCLID AND THE ELEATIC PHILOSOPHY]
[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 51 - 75)

 

 

[ É ]

 

Kádár Zoltán

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET VISZONYAi
SENECA NATURALES QUESTIONES CÍMŰ MŰVÉBEN

[THE RELATIONSHIP OF THE LIFELESS
AND THE LIVING NATURE IN SENECA'S NATURALES QUESTIONES]
[IN HUNGARIAN]

VOL. VI - VII (1996-97), FASC. 1 - 4 (pp. 345-349)

 

 

[ F ]

 

Martin Heidegger

FENOMENOLÓGIAI
ARISTOTELÉS-INTERPRETÁCIÓK

(HERMENEUTIKAI SZITUÁCIÓ JELZÉSÉRE)
[„HEIDEGGER IFJÚKORI »TEOLÓGIAI« MŰVE" (HANS-GEORG GADAMER)]
NÉMETÜL ÉS MAGYARUL

VOL. VI - VII SUPPLEMENTA VOL. II (1996-97),(pp. 1-136)

 

Günter Figal

FORDÍTÁSVISZONYOK.
AZ IDEGENNEL VALÓ HELYES BÁNÁSMÓD A SAJÁTUNKBAN

[Hungarian translation]

VOL. VI - VII (1996-97), FASC. 1 - 4 (pp. 157-162)

 

 

[ G ]

 

Hermann Heidegger

A GAZDASÁGTÖRTÉNÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG.
ELENGEDHETETLEN MEGJEGYZÉSEK
HUGO OTT MARTIN HEIDEGGERRŐL SZÓLÓ ÍRÁSAIHOZ

VOL. VIII (1998), FASC. 1 - 4 (pp. 259-261

 

Kecskés András

GONDOLKODÓ KÖLTŐ AZ ELREJTETLENSÉG TISZTÁSÁN

[A COGITATIVE POET IN THE CLEARING OF UNCONCEALMENT]
KÖLTEMÉNYEK. A GONDOLKODÁS TAPASZTALATÁBÓL.
(DICHTUNGEN. AUS DEr ERFAHRUNG DES DENKENS, 1910-1976.)
(POEMS. FROM THE EXPERIENCE OF THINKING, 1910-1976.)
IN GERMAN AND HUNGARIAN.
TRANSLATED BY DEZSŐ KERESZTURY.
SELECTED, EDITED AND POSTSCRIPT WRITTEN BY GÁBOR FERGE.
SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA, BUDAPEST, 1995, 244 + 209 PP.
[IN HUNGARIAN]

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 229-237)

 

 

[ H ]

 

Marlene Zarader

A HÁRMASTÜKÖR. EGY FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE

[THE TRIPLE MIRROR---HISTORY OF A DEVELOPMENT]
[IN HUNGARIAN]

VOL. VIII (1998), FASC. 1 - 4 (pp. 37-51)

 

Mezei Balázs

A HÁROM MOZGÁS ÉS A JÓ IDEÁJA
JAN PATOÇKA FILOZÓFIÁJÁRÓL

[THE THREE MOVEMENTS AND THE IDEA OF THE GOOD ON JAN PATOÇKA'S PHILOSOPHY]
[IN HUNGARIAN WITH ENGLISH SUMMARY]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 283-292)

 

Ferge Gábor

HEIDEGGER ÉS HOMÉROS

[HEIDEGGER AND HOMER]
[IN HUNGARIAN]

VOL. VIII (1998), FASC. 1 - 4 (pp. 53-100)

 

Helmuth Vetter

HEIDEGGER GONDOLKOZÁSA A MISZTIKUS HAGYOMÁNY FÉNYÉBEN
(HERMENEUTIKAI MEGFIGYELÉSEK)

[IN HUNGARIAN. TRANSL. BY HARGITAI, ANTÓNIA]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 171-183)

 

 

[ I ]

 

Gábor Ferge

AZ IDEGEN (ARISTOTELÉS-BIOGRÁFIA)

[THE ALIEN (ARISTOTLES-BIOGRAPHY)]
[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 179-205)

 

 

[ K ]

 

Fehér M. István

KARL RAHNER SZELLEMI GYÖKEREIHEZ
HEIDEGGER ÉS A XX. SZÁZADI TEOLÓGIA

[TO THE SPIRITUAL ROOTS OF KARL RAHNER HEIDEGGER AND 20TH-CENTURY THEOLOGY]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 325-345)

 

Ferenczi Szabolcs

KIEGÉSZÍTÉS A HEIDEGGER-BIBLIOGRÁFIÁHOZ
(1926-TÓL 1990-IG)

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 579-587)

 

Boda László

KÖLTŐ-E HEIDEGGER?

[HEIDEGGER: IS HE A POET?]
KÖLTEMÉNYEK. A GONDOLKODÁS TAPASZTALATÁBÓL.
(DICHTUNGEN. AUS DER ERFAHRUNG DES DENKENS, 1910-1976.)
(POEMS. FROM THE EXPERIENCE OF THINKING, 1910-1976.)
IN GERMAN AND HUNGARIAN.
TRANSLATED BY DEZSŐ KERESZTURY.
SELECTED, EDITED AND POSTSCRIPT WRITTEN BY GÁBOR FERGE.
SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA, BUDAPEST, 1995, 244 + 209 PP.
[IN HUNGARIAN]

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 239-244)

 

 

[ L ]

 

Juhász Anikó

LÉT ÉS LÍRA
RILKE - HEIDEGGER - NEMES NAGY ÁGNES

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 369-393)

 

 

[ M ]

 

Kalmár Zoltán

MAGÁNYOS FILOZÓFUSOK RECENZIÓ:
A KORAI GÖRÖG GONDOLKODÓK EGY KÉSŐI INTERPRETÁTOR TOLLÁBÓL
FRIEDRICH NIETZSCHE: IFJÚKORI GÖRÖG TÁRGYÚ ÍRÁSOK.

[LONELY PHILOSOPHERS REVIEW: THE EARLY GREEK THINKERS FROM A LATE INTERPRETATOR
Friedrich Nietzsche: Early Works on Greek Subjects. BUDAPEST, EURÓPA KÖNYVKIADÓ 1988
[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 563-568)

 

Tüskés Tibor

MAGYAR FILOZÓFIA

[HUNGARIAN PHILOSOPHY]
MAGYARSÁG, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA.
OLVASÓKÖNYV A FILOZÓFIA ÉS AZ IRODALOM TANULÁSÁHOZ.
[HUNGARIAN CULTURE, LITERATURE AND PHILOSPOHY.
A READING BOOK FOR THE STUDIES IN LITERATURE AND PHILOSOPHY.]
BUDAPEST: SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA 1994, PP.246
[IN HUNGARIAN])

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 223-224)

 

Laczkó Sándor

A MAGYAR VONATKOZÁSÚ NIEZSCHE-IRODALOM
(BIBLIOGRÁFIA 1872-TŐL 1992-IG)

[BIBLIOGRAPHY ON NIEZSCHE IN HUNGARIAN PHILOSOPHICAL LITERATURE]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 805-837)

 

Flaisz Endre

A MAGYAR VONATKOZÁSÚ SZENT TAMÁS-IRODALOM
(BIBLIOGRÁFIA 1926-TÓL 1990-IG)

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 611-631)

 

Koch Valéria

MARTIN HEIDEGGER ÉS A LÉTMEGÉRTÉS ÚTJAI

[MARTIN HEIDEGGER AND THE WAYS OF THE COMPREHENSION OF BEING]
(IN HUNGARIAN)

VOL. VI - VII (1996-97), FASC. 1 - 4 (pp. 321-343)

 

Gyenge Zoltán

A MEGÉRTETT IDŐ

[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 417-433)

 

Bertók Rózsa - Niels Öffenberger

MEGJEGYZÉSEK AZ ÚN. PRAKTIKUS SZILLOGIZMUSRÓL

[HUNGARIAN TRANSLATION]

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 161-163)

 

 

[ N ]

 

Fehér M. István

NEMZET, FILOZÓFIA, TUDOMÁNY
A HAZAI FILOZÓFIAI MUNKÁLKODÁS ÁGAI ÉS JELENTÕSÉGE

[NATION, PHILOSOPHY, SCIENCE THE BRANCHES
AND SIGNIFICANCE OF DOMESTIC PHILOSOPHICAL WORK]
[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 495-540)

 

Gausz András

A NÉMET IDEALIZMUS SZÜLETÉSE MÁSODIK RÉSZ:
ÚT AZ IDEALIZMUS FELÉ

[THE BIRTH OF GERMAN IDEALISM. SECOND PART: A WAY TOWARD THE IDEALISM]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 199-282)

 

András Gausz

NIETZSCHE ÉS KANT

[NIETZSCHE AND KANT]
[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 207-228)

 

 

[ Ny ]

 

Oswald Spengler

A NYUGAT ALKONYA / I. FEJEZET
A SZÁMOK ÉRTELMÉRŐL

[DECLINE OF THE WEST / CHAPTER 1 ON THE NATURE OF THE NUMBERS]
[IN HUNGARIAN. FORD. [TRANSL. BY] JUHÁSZ, ANIKÓ ÉS [AND] CSEJTEI, DEZSŐ]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 231-268)

 

 

[ O ]

 

Niels Öffenberger - Mezősi Gyula - Németh Szilárd

AZ OPPOZÍCIÓ ELMÉLETE
A SZIGORÚAN PARTIKULÁRIS KIJELENTÉSEK TEKINTETBE VÉTELÉVEL
A NÉGYÉRTÉKŰSÉGNEK MEGFELELŐEN

[THE THEORY OF THE OPPOSITION WITH REGARD TO THE STRICT PARTICULAR STATEMENTS
ACCORDING TO FOURFOLD TRUTH VALUES]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 351-364)

 

 

[ Ö ]

 

Fischer Antal

ÖT PÁRBESZÉD AZ ERKÖLCSTANRÓL
[1944/45]

[FIVE DIALOGS ABOUT ETHICS]
[IN HUNGARIAN]

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 127-152)

 

 

[ P ]

 

Platón

PHAIDON

[PHAEDO]
(GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL. BEVEZETTE ÉS FORDÍTOTTA SZABÓ ÁRPÁD)
[IN HUNGARIAN. TRANSL. AND INTRODUCTION BY ÁRPÁD SZABÓ]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 377-605)

 

Szabó Árpád

PLATÓN ÉLETE

[PLATO'S LIFE]
[IN HUNGARIAN]

VOL. II (1992), FASC. 1 - 4 (pp. 279-306)

 

Gábor Ferge

PROPEDEUTIKA
AZ ARISTOTELÉSI PROPEDEUTIKA ÉS ONTOLÓGIAI ÁTFEDÉSE

[ PROPEDEUTICS THE OVERLAPPING OF PROPEDEUTICS AND ONTOLOGY BY ARISTOTLES]
[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 111-147)

 

 

[ R ]

 

Zoltán Gyenge

RENDSZER ÉS/VAGY AUTONÓMIA
RECENZIÓ: TENGELYI, LÁSZLÓ: KANT. BUDAPEST 1988

[IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 275-278)

 

 

[ S ]

 

Árpád Szabó

SOPHIA' ÉS 'PHILOSOPHIA'

[`SOPHIA' AND `PHILOSOPHIA'] [IN HUNGARIAN]

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 151-178)

 

 

[ Sz ]

 

Vekerdi László

SZABÓ ÁRPÁD - FERGE GÁBOR:
BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA

[REVIEW, IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 633-634)

 

Vekerdi László

SZABÓ ÁRPÁD, MAGYARSÁG

[ÁRPÁD SZABÓ, HUNGARIANS]
MAGYARSÁG, IRODALOM ÉS FILOZÓFIA. OLVASÓKÖNYV A FILOZÓFIA ÉS AZ IRODALOM TANULÁSÁHOZ.
[HUNGARIAN CULTURE, LITERATURE AND PHILOSPOHY.
A READING BOOK FOR THE STUDIES IN LITERATURE AND PHILOSOPHY. ]
BUDAPEST: SOCIETAS PHILOSOPHIA CLASSICA 1994, PP.246
[IN HUNGARIAN])

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 225-228)

 

Gausz András

SZÁZ ÉV RÁHAGYATKOZÁS,
AVAGY J. V. ÉS R. R. ESETE A ,,GELASSENHEIT''-TEL

[HUNDRED YEARS OF YIELDING OR THE CASES OF J. V. AND R. R. WITH THE GELASSENHEIT]
[IN HUNGARIAN]

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 217-222)

 

Niels Öffenberger

A SZIGORÚAN PARTIKULÁRIS ÁLLÍTÁSOK TAGADÁSÁNAK ELMÉLETE
A NÉGYÉRTÉKŰSÉG ALAPJÁN

[THE THEORY OF THE NEGATION OF THE STRICT PARTICULAR STATEMENTS
BASED ON FOURFOLD TRUTH VALUES]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 347-350)

 

 

[ T ]

 

Ferenczi Szabolcs

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR VONATKOZÁSÚ
MODERN ARISTOTELÉS-KUTATÁSTÖRTÉNETRŐL
AZ 1925-TŐL 1992-IG MEGJELENT SZAKIRODALOM ALAPJÁN

[REVIEW OF THE HISTORY OF MODERN HUNGARIAN RESEARCH ON ARISTOTLE
BASED ON THE LITERATURE PUBLISHED BETWEEN 1925 AND 1992]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 705-739)

 

Veres Ildikó

TAVASZY SÁNDOR
EGY MAGYAR ÉRTELMISÉGI MENTALITÁS LEHETŐSÉGEI
A HUSZADIK SZÁZAD ELSÕ FELÉNEK ERDÉLYÉBEN

[SÁNDOR TAVASZY POSSIBILITIES OF A HUNGARIAN INTELLECTUAL'S MENTALITY
IN TRANSYLVANIA OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY]
[IN HUNGARIAN])

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 165-202)

 

Gyenge Zoltán

TEMATIKUS FILOZÓFIAI KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

PLATÓN, ARISTOTELÉS, KANT, NIETZSCHE, HEIDEGGER

VOL. I (1991), FASC. 1 - 2 (pp. 299-304)

 

Mezei Balázs

TÉPELŐDÉSEK A FILOZÓFIA TERMÉSZETÉRŐL

[COGITATION ON THE NATURE OF PHILOSOPHY]
[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 365-376)

 

Parmenidés

TÖREDÉKEK

[FRAGMENTS]
(Görögül és magyarul [In Greek and Hungarian].
Fordította [Translated by] SZABÓ, Árpád)

VOL. V (1995), FASC. 1 - 4 (pp. 203-215)

 

Fehér M. István

A TÖRTÉNETI-KRITIKAI SCHELLING-KIADÁS ÚJABB KÖTETEI.
A NÉMET IDEALIZMUS- ÉS A SCHELLING-KUTATÁS KONTEXTUSÁBAN

[NEW ISSUES OF THE HISTORICAL-CRITICAL WORKS OF SCHELLING.
IN THE CONTEXT OF THE GERMAN IDEALISM AND SCHELLING RESEARCH]
(IN HUNGARIAN with short German summary)
Review: Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING: Historisch-Kritische Ausgabe.
Im Auftrag der Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben
von Hans Michael Baumgartner, Wilhelm G. Jacobs und Hermann Krings.
Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.

VOL. VI - VII (1996-97), FASC. 1 - 4 (pp. 383-391)

 

 

[ V ]

 

Keresztury Dezső

VERSEK

[IN HUNGARIAN]

VOL. III - IV (1993-94), FASC. 1 - 4 (pp. 293-297)